Sứ mệnh của chúng tôi trong việc thực thi nhiệm vụ của Công ty CP Dịch Vụ Bảo vệ TOÀN TÂM PHÁT là đảm bảo sự an tâm và an toàn tuyệt đối cho khách hàng, sự việc của khách hàng và tài sản của khách hàng.
Nhiệm vụ của chúng tôi là thực hiện tất cả các yêu cầu của khách hàng trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam. Yêu cầu của khách hàng là nhiệm vụ của chúng tôi.